ANTOLOGIA DE LA POESIA

INFORMACIÓ SOBRE ELS AUTORS I COMENTARIS DELS POEMES

POEMES CANTATS I/O RECITATS


QUÈ S'HA DE FER I COM


ACTIVITATS PRÈVIES PER FER A CASA
 1. Numera els versos de cinc en cinc per facilitar-ne les referències.
 2. Llegeix atentament el poema més d'una vegada i assegura’t que entens totes les paraules. 
 3. Prepara una recitació cadenciosa i expressiva.
 4. Busca informació sobre l’autor i la seva circumstància en diferents fonts. No cal recollir totes les dades, has de valorar quines informacions són rellevants per entendre el poema i descartar les altres. També busca algun comentari ja fet del poema que t’ajudi a entendre el contingut i a respondre les preguntes plantejades en el dossier. 
 5. Entre tots els alumnes fareu un solucionari de l’antologia. Entra en el document penjat en el drive (l’enllaç és al blog) i escriu les respostes de les preguntes del poema que t’ha tocat. Procura escriure amb precisió i claredat i sense errors ortogràfics o sintàctics. Aquest document és el que faran servir els teus companys per estudiar. No t’oblidis de posar-hi el teu nom.

PAUTA QUE CAL SEGUIR EL DIA DE L’EXPOSICIÓ
 1. Presenta les dades personals de l’autor. Has de relacionar l’episodi biogràfic amb el contingut del poema, si s’escau.
 2. Contextualitza el poema: data d'escriptura del poema i de l'obra a la qual pertany el text, breu referència a la temàtica general de l’antologia on està inclòs el poema i al corrent literari al qual pertany l'obra. També pots presentar el context històric i social sempre i quan sigui pertinent, és a dir, que sigui una informació essencial per entendre el poema.
 3. Anuncia el tema general del poema. L'has d’explicar de manera clara i molt breu.
 4. Relaciona el títol del poema amb el tema. 
 5. Llegeix o recita el poema. Si hi ha versió musicada, és el moment d’escoltar-la.
 6. Comenta les preguntes del dossier. Assegura’t que els teus companys t’han entès. Si s’escau, la professora acabarà de completar la teva explicació.
TASCA DELS COMPANYS EL DIA DE LA PRESENTACIÓ
 1. Mantingues una actitud atenta, constructiva i participativa.
 2. Apunta la informació donada pels companys que estan exposant. 
 3. A casa, torna a llegir el poema, assegura’t que has entès el contingut i revisa el document drive per acabar de completar la informació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

 1. Dos alumnes avaluaran la feina de les persones que han exposat. Aquesta nota s’afegirà a la nota del primer examen. La puntuació màxima és 1 punt màxim. 
 2. Els aspectes que cal valorar són els següents:
  • Capacitat de síntesi a l’hora de contextualitzar el poema
  • Explicacions clares i detallades. Respostes elaborades
  • Volum de veu, to, ritme i articulació. Llenguatge no verbal: gestos, capacitat de mirar els receptors, domini de l’espai...
  • Dicció acurada i expressiva a l’hora de recitar o llegir el poemaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada