dimarts, 14 de juny de 2016

EXAMEN DE SUFICIÈNCIA JUNY I SETEMBRE 2016


Data de l'examen

 • dijous 16 de juny, de 10h a 11'30h, a l'Aula Magna
 • dijous 1 de setembre, de 12'30h a 14h a l'Aula Magna

Com serà l'examen?
 1.  Breus preguntes teòriques sobre literatura medieval
  • Els trobadors 
  • Ausiàs March 
  • Ramon Llull 
  • Les 4 grans cròniques 
  • Bernat Metge L’Humanisme 
  • Tirant lo Blanc 
 2. Preguntes pràctiques sobre el gènere narratiu (punt de vista, personatges, veu narrativa...).
 3. Preguntes sobre el contingut d'un parell dels poemes treballats a classe (la biografia de l'autor no cal memoritzar-la)
 4. Un comentari de text d'un fragment de Tirant lo Blanc
 5. Exercicis de fonètica