dimarts, 15 de desembre de 2015

PREMI PLA


PREMI JOSEP PLA de narrativa: 300 €
PREMI POESIA: 200 €
PREMI FRANCESC ALSIUS: 300 €, per al concursant d’un dels dos Instituts de Palafrugell


  • Tema lliure
  • Extensió màxima 5 fulls DIN A4 per una sola cara. Lletra Arial, cos 12, doble espai. 
  • Poesia: màxim 6 composicions
  • Últim dia per presentar els escrits a secretaria (mireu a les bases com fer-ho): 14 de març de 2016
  • Data màxima per entregar l'escrit a la professora: 1 de febrer de 2016. 
  • Comptarà com a treball optatiu del 2n trimestre.
  • A l'hora d'avaluar es tindrà en compte l'originalitat i la creativitat. Un treball presentat amb errors ortogràfics baixarà punts.